top of page

Integritetspolicy

Gäller för all som vill använda sig av Share Your Business Tjänster. 
Denna version av integritetspolicyn gäller fr.o.m. 14 Februari 2020.

1. ALLMÄNT

Share Your Business (nedan kallat “Share Your Business, “Vi”, “Oss”) tillhandahåller ett verktyg för förmedling av hushållsnära tjänster (nedan kallad “Tjänst” och/eller “Tjänsten”). Tjänsten finns tillgänglig som mobil applikation för Android och iOS (nedan kallad “Appen”) och på vår webbplats (nedan kallad #Webbplatsen”). 

För att tillhandahålla Tjänsten i sin helhet samt ge en förbättrad användarupplevelse krävs det att Share Your Business AB har tillgång till användarens personuppgifter enligt vad som anges i denna policy. Genom ditt användande av Tjänsten accepterar du denna Integritetspolicy i sin helhet. Vi ber dig därför läsa igenom den noga innan du använder någon av våra tjänster. 

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig som användare av Tjänsten om dina rättigheter, och om vilka personuppgifter vi samlar in, samt hur vi samlar in, behandlar, och använder dem i syfter att förbättra användarupplevelsen. 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För personuppgifter som insamlas och behandlas i Tjänsten enligt denna policy är Share Your Business Sweden AB personuppgiftsansvarig. 


3. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Share Your Business samlar in olika typer av personuppgifter om dig som användare när du använder Tjänsten. Vissa samlas in efter användarens samtycke, och andra efter en intresseavvägning av oss. Vi samlar in dessa uppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten i sin helhet, samt att förbättra användarupplevelsen. 

Vi samlar in uppgifter under hela den tid du använder Tjänsten, vilket inkluderar, men är inte begränsat till,:

Allmän information vid registrering i Tjänsten, såsom för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, bilder för profil, och andra kontaktuppgifter, samt, vid registrering som Fixare, ytterligare information såsom pass och ID bilder, adress, och kontouppgifter; 
Bank information vid registrering, såsom kortuppgifter vid registrering av betalmetod som Uppdragsgivare, samt adress, kontouppgifter, samt bilder på pass och ID kort vid registrering som Fixare. Denna information behövs för att möjliggöra betalning samt utbetalning via Tjänsten. Informationen samlas in och lagras av Share Your Business betaltjänstleverantör Stripe (www.stripe.com). Stripe förser Share Your Business med vissa begränsade personuppgifter om användaren, men samlar in samt lagrar information självständigt, och är således självständigt personuppgiftsansvariga för denna information, där Stripes egna integritetspolicy gäller; 
Information från annons skapande, såsom bilder som användaren publicerar och laddar upp, och adresser för uppdrag, samt köp och avlämning av material; 
Information relaterat till användarprofiler, såsom betyg och omdömen användaren lämnar på andra användares profiler i Tjänsten, samt de betyg och omdömen denna får av andra användare;
Platsinformation, såsom användarens enhets och/eller mobila enhets specifika position, via t.ex. GPS, med förutsättning att användaren gett sitt samtycke genom att aktivera platstjänster för Share Your Business; 
Information relaterat till special kampanjer och rabatter som användaren uppger vid deras frivilliga deltagande i kampanjen;
Enhetsinformation från Cookies, såsom språk, IP-adress, webbläsare, leverantör, operativsystem, samt annan URL information,
Övrig information relaterat till hur användaren interagerar med Tjänsten, såsom interaktioner med andra användare, sökningar i Tjänsten, samt datum och tid för dessa, med syfte att förstå hur användare interagerar med Tjänsten för att vidareutveckla och förbättra den.


4. SYFTE MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER   

Share Your Business samlar in och behandlar ovan nämnda personuppgifter i syfte att tillhandahålla, utföra, analysera, och förbättra Tjänsten. Information om dig som användare möjliggör användaranpassade funktioner, innehåll, och rekommendationer, vilket bidrar till en förbättrad användarupplevelse och Tjänst.

De uppgifter relaterade till betalning samlas in och behandlas i syfte att tillhandahålla Tjänsten i sin helhet, och däri, i samarbete med vår betaltjänstleverantör, möjliggöra betalning och utbetalning i Tjänsten, samt att upptäcka och förhindra eventuella bedrägerier i Tjänsten.   

I syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, kan Share Your Business komma att behandla och dela personuppgifter med myndigheter och/eller betaltjänstleverantör, såsom banker, när det finns misstanke om brott och/eller utredning av myndighet. 


5. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Share Your Business lagrar användarens personuppgifter tills dess att denne avslutar sitt konto hos oss eller har varit inaktiv i Tjänsten i över 24 sammanhängande månader, då informationen således anonymiseras eller rensas. Information relaterat till kampanjer och rabatter lagras så länge kampanjen är aktiv, och rensas när den avslutas. Information relaterat till användarens interaktion och kommunikation med andra användare lagras i 12 månader efter sista interaktion, och rensas därefter. All information gällande potentiellt missbruk av Tjänsten lagras i 24 månader från insamlandet och rensas därefter.

Share Your Business kan komma att spara information längre än ovan angivna tider, för de fall där längre lagring är nödvändigt enligt lag, såsom i bokförings syfte. I dessa fall kommer personuppgifterna endast användas för detta syfte och används inte ytterligare av oss.  

Share Your Business samlar in och behandlar dina personuppgifter med förutsättning att du gett ditt samtycke, och kommer således rensa dem i det fall du återkallar samtycket. 

 

Finansiell information: Share Your Business kan också lagra finansiell information, som kreditkort eller debetkort, från vår app och kopplade betalningar i appen, som Apple Pay eller Google Pay, och dela detta med vår betalningspartner Stripe (www.stripe.com) för att processa betalningar i vår applikation. Denna data lagras genom Stripe SDK. För att läsa mer om Stripe SDK och hur de hanterar data, besök https://support.stripe.com/questions/stripe-ios-sdk-privacy-details.


6. PERSONUPPGIFTER FRÅN COOKIES

Share Your Business, likt många andra aktörer, använder sig av s.k. Cookies för att samla in information om våra användare. För mer information om de hur vi använder Cookies hänvisar vi till vår Cookie Policy. 


7. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Share Your Business kan komma att dela dina personuppgifter med affärspartners och/eller leverantörer samt underleverantörer, såsom Stripe (www.stripe.com). Detta i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten i sin helhet, och däri leverera de funktioner, såsom betalningar och utbetalningar, som kräver viss grundläggande information om användaren. 

Share Your Business kan därutöver komma att dela dina personuppgifter med tredje part då de bidrar till att leverera Tjänsten och/eller utför uppdrag för vår räkning, såsom leverantörer av molnlagring, analysverktyg, samt annan lagring av data. I dessa fall har tredje part endast tillåtelse att behandla våra användares personuppgifter för dessa syften. 

Share Your Business kan komma att dela icke-specifik användarinformation och data med partners och/eller tredje part i syfte att analysera hur användare interagerar med Tjänsten, marknadsföra Tjänsten, samt skapa användaranpassade funktioner, innehåll, och rekommendationer.  

Vid händelse av överlåtelse av verksamheten och/eller tillgångar, helt eller delvis, samt vid sammanslagning, kan Share Your Business komma att dela lagrade personuppgifter med övertagande part. 

Share Your Business strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES så långt möjligt, men kan komma att dela uppgifter med parter i länder utanför EU/EES, såsom vår betaltjänstleverantör Stripe (www.stripe.com). Vi kan därutöver komma att dela personuppgifter utanför EU/EES i de fall våra tjänsteleverantörer i sin tur anlitar leverantörer utanför EU/EES. 

I alla fall av delning av personuppgifter vidtar Share Your Business och dess tjänsteleverantörer alla rimliga åtgärder för att säkerställa att delning sker på ett så säkert sätt som möjligt, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 


8. DINA RÄTTIGHETER

Användare av Share Your Business tjänster har rätt att begära information om och/eller en kopia på de personuppgifter vi har samlat in och behandlar gällande dig. Du har rätt att få denna kopia i ett maskinläsbart format, samt, om vi bedömer det som tekniskt möjligt, överförda till en annan personuppgiftsansvarig. I det fall du anser att de personuppgifter Share Your Business har lagrade om dig är ofullständiga och/eller felaktiga, har du rätt att begära att vi ändrar, begränsar, blockerar, eller raderar uppgifterna i fullo. 

För frågor angående dina personuppgifter och/eller begäran om information och/eller kopia av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta Share Your Business enligt vad som angivits under punkt 11. “KONTAKTUPPGIFTER” i denna policy.


9. KLAGOMÅL  

Om du anser att Share Your Business felaktigt samlar in och behandlar dina personuppgifter, har du, i enlighet med gällande Dataskyddsförordning, rätt att skicka in klagomål till Datainspektionen. För att lämna in klagomål, samt mer information om dina rättigheter hänvisar vi till Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se). 


10. ÄNDRINGAR I VÅR POLICY 

Share Your Business förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra innehållet i denna Integritetspolicy. Vi publicerar alltid alla ändringar och uppdateringar som görs i Appen och på Webbplatsen, samt meddelar användare av Tjänsten om dessa innan de träder i kraft, via e-post och/eller i Tjänsten. Vid större uppdateringar och/eller ändringar av innehåll informerar vi alltid våra användare om dess innebörd i god tid innan den nya policyn träder i kraft. 

Användare som inte accepterar de uppdateringar och/eller ändringar som görs av innehållet i vår policy och vill avsluta sitt konto ber vi kontakta oss enligt vad som angivits under punkt 11. “KONTAKTUPPGIFTER OCH BOLAGSINFORMATION” i denna policy, för vidare assistans. 


11. KONTAKTUPPGIFTER 

Share Your Business Sweden AB
Address: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm
Organisationsnr.: 559120-3475

E-post: privacy@shareyourbusiness.com

© Share Your Business Sweden AB

bottom of page