top of page

Vilkår og betingelser

Gjelder alle som vil bruke Share Your Business-tjenester. 
Disse vilkårene gjelder fra 14. februar 2020.
 
1. INNLEDNING


Disse generelle vilkårene gjelder mellom Share Your Business Sweden AB, org. no. 559120-3475, heretter kalt "Share Your Business", "Vi", "oss", og du som bruker av sine tjenester, heretter kalt "bruker", "bruker". Brukere betyr fysiske personer med en registrert konto hos noen av dine Share Your Business-tjenester, så vel som de som besøker tjenesten uten en registrert konto.


Share Your Business leverer en tjeneste for levering av husholdningstjenester, heretter kalt "Service" og / eller "Service", og leverer dermed ikke disse tjenestene selv. Tjenesten er en plattform som formidler kontakt mellom brukere som søker tjenestene som formidles gjennom tjenesten, heretter kalt “klient”, og brukere som leverer anbud på disse tjenestene, heretter kalt “klient”. Tjenesten er tilgjengelig via mobilapplikasjon for Android- og iOS-enheter, heretter kalt “App” og / eller “App”, så vel som på nettet, heretter kalt “Nettsted” og / eller “Nettstedet”.


For å bruke tjenesten, må du som bruker godta disse vilkårene. Ved å godta disse vilkårene, er du forpliktet til å følge dem i sin helhet. Du som bruker av tjenesten er ansvarlig for å holde deg oppdatert om innholdet. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å bruke tjenesten til å lese disse vilkårene nøye, og anbefaler at du lagrer en kopi for fremtidig bruk.
 


2. OM TJENESTEN
 
2.1 Definisjon av tjenesten
Share Your Business tilbyr et verktøy for enkeltpersoner å søke, etterspørre og tilby hjelp med forskjellige husholdningstjenester. En bruker, kalt “klient”, i tjenesten kan lage annonser som krever en tjeneste, som andre brukere, kalt “klient”, kan tilby sine tjenester til ved å legge inn anbud på annonsen. Oppdragsgiver kan velge å godta et av anbudene og inngå en avtale med entreprenøren om utførelse av en tjeneste.


Share Your Business er bare et verktøy for å mekle husholdningstjenester, og tilbyr derfor ikke disse tjenestene. Vi forplikter oss ikke til å tilby tjenester som er formidlet i tjenesten, og vi kan heller ikke være ansvarlige for dens kvalitet eller ytelse. Share Your Business er heller ikke part i en avtale mellom klienten og klienten, og forpliktelsene og rettighetene som følger avtalen blir dermed ikke vurdert innenfor vårt ansvarsområde.


2.2. Tilgang til tjenesten
For å bruke tjenesten, må brukeren ha tilgang til en smarttelefon med den gratis appen som er lastet ned fra App Store for iOS eller Google Play Store for Android. For å få tilgang til tjenesten, må brukeren registrere seg i appen med et mobilnummer, og inngå avtaler om bruk av Share Your Business tjenester gjennom aksept av disse generelle vilkårene.


Kontoregistrering krever at personen er en fysisk person, minst 18 år gammel og har rett til å jobbe i det landet du ønsker å godta oppdrag i. Brukere som ønsker å sende inn anbud og godta oppdrag i Tjenesten, må registrere bankinformasjon i appen for betaling, og laste opp og lagre bilde på ID-kortet.


2.3 Servicetilgjengelighet
Share Your Business gir tjenesten i sin nåværende tilstand og har til hensikt å holde den tilgjengelig døgnet rundt, hver dag hele året. Share Your Business kan imidlertid ikke garantere tilgang uten avbrudd, og tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av årsaker som, men ikke begrenset til, vedlikehold, forbedringer, sikkerhetsoppdateringer eller mangelfull internettforbindelse. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for informasjon og / eller kompensasjon fra oppdrag som går tapt som et resultat.


 
3. BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA
For å kunne tilby tjenesten i sin helhet, samler vi inn visse opplysninger om deg som bruker. For mer informasjon om hvordan vi behandler brukernes personlige opplysninger, henviser vi til personvernreglene våre.4. BRUK AV TJENESTEN


4.1 Brukerens ansvar
Du som bruker av tjenesten er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen du ga når du registrerte deg i appen og / eller nettstedet. Hver bruker kan bare ha en konto i Tjenesten, som ikke kan brukes av tredjeparter. Det er brukerens ansvar å iverksette passende tiltak for å sikre at kontoen hans ikke blir brukt av uautoriserte personer.


Ved å akseptere disse generelle vilkårene forplikter du deg til å bruke tjenesten i samsvar med det som er fastsatt i disse vilkårene, og i samsvar med gjeldende lov. Share Your Business forbeholder seg retten til å suspendere brukere av tjenesten som bryter disse vilkårene eller lovgivningen i deres bruk av tjenesten.


4.2 Regler for annonsering
Å opprette annonser i tjenesten er ikke tillatt som:
I. søker avhending av grovt avfall; II. Tilbyr arbeid av ulovlig art, som, men ikke begrenset til, menneskehandel, prostitusjon, kriminalitet;
III. Tilbyr arbeid med farlige materialer som, men ikke begrenset til, asbest og ethernitt, IV. Inneholder ulovlige stoffer; V. Inneholder dyr på noen måte.
Kontrakten oppdragsgiveren og entreprenøren inngår ved oppdragsgivers aksept av entreprenørens anbud er bindende for begge parter med de avtalte vilkår. Det er ikke tillatt for noen av partene å kontakte den andre med det formål å utføre og muliggjøre betaling av tjenester utenfor Share Your Business-plattformen. Følgelig er det ikke tillatt for noen part å endre designen eller kompensasjonen for den inngåtte tjenesten når anbud er blitt akseptert.


4.3 Brukergenerert innhold
Brukergenerert innhold vises i tjenesten i form av tekst og bilder når du oppretter annonser, profiler og når du leverer anbud. Ved å akseptere disse generelle vilkårene, aksepterer du som bruker av tjenesten fullt ansvar for å holde alle nødvendige rettigheter for informasjonen og materialet du oppretter og / eller laster opp i tjenesten. Du forplikter deg til ikke å laste opp noe opphavsrettsbeskyttet materiale av noen andre som du ikke har tillatelse til å bruke under disse vilkårene.


Ved å godta disse generelle vilkårene, gir du Share Your Business, med sikte på å promotere tjenesten, full rettigheter til materialet du opprettet og / eller lastet opp i tjenesten, og retten til å tildele disse rettighetene til våre partnere. Ved å akseptere betingelsene, frafaller du all rett til erstatning fra Share Your Business og / eller våre tilknyttede selskaper som et resultat av å bruke materialet du genererte i tjenesten.

4.4 Eierskap til kjøp av materiell
For oppdrag der Kunden og Entreprenøren har blitt enige om kjøp av materiale til oppdraget av Leverandøren, såkalt. "Kjøp for meg" -annonser, klienten eier eierskap til objektene til de har kommet til oppgavens beliggenhet. Når entreprenøren ankommer dette stedet, går eierforholdet til gjenstandene fra entreprenøren til byggherren.

4.5 Skatt og erklæring
Kjøp og / eller salg av tjenestene som tilbys gjennom tjenesten kan føre til spesifikke skattemessige konsekvenser. Brukere av tjenesten er ansvarlig for at deres selvangivelse og betalte skatter er nøyaktige og i samsvar med det norske skatteetatens regler. Den endelige skatten til et individ er individuell og bestemmes av mange forskjellige faktorer. For mer informasjon om hva som gjelder deg, henviser vi til det norske skatteetaten.


 
5. INTELLEKTUELLE RETTIGHETER


Med mindre annet er oppgitt, eier din virksomhet alle rettigheter til alt materiale i tjenesten i appen og nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, design, layout, programvare og prosess. Dette materialet er underlagt copyright, varemerkerett eller patent, og er derfor beskyttet av eiendom og forbudt å kopiere og / eller dele, helt eller delvis, uten vårt uttrykkelige samtykke.
Når du lenker til Share Your Business tjeneste, bør du sende en forespørsel til oss. For å sikre at informasjon om tjenesten vår ikke er misvisende. Koblinger til tjenesten er ikke tillatt via s.k. Pop-up-vinduer, men bør i stedet åpnes i samme vindu eller et helt nytt vindu.
 


6. BETALINGER I TJENESTEN


For å mekle betaling for tjenester og betaling av kompensasjon i tjenesten bruker vi en tredjepart-leverandør, kalt Stripe (www.stripe.com), som gir oss betalingstjenesten vår. Ved å registrere deg i tjenesten og godkjenne våre generelle vilkår og betingelser, godtar du også Stripes egne vilkår og betingelser og blir bundet av dem. Brukere av tjenesten er ansvarlig for at personlig informasjon samt bankinformasjon gitt ved registrering og levert til Stripe er korrekt og sann.

Når oppdragsgiver (kunden/boligeier) har akseptert anbudet fra oppdragstaker (fixer/håndverker), belastes oppdragsgiver registrerte betalingsmåte 15% av det avtalte beløpet for tjenestens kompensasjon. Dette belastes som sikkerhet for oppdragstaker og vil ikke bli tilbakebetalt i tilfelle avbestilt oppdrag fra oppdragsgiver. For at oppdraget skal kunne utføres, må oppdragsgivers godkjenning gis for å reservere det gjenværende beløpet for kompensasjonen av oppdraget på hans / hennes registrerte betalingsmåte, senest dagen før avtalt tid for utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver blir bedt om å gi sin godkjenning fra en uke før det avtalte oppdraget skal utføres, og mottar en påminnelse om dette via e-post og / eller SMS til det registrerte mobilnummeret 3 og 2 dager før avtalt tid for utførelsen av oppdraget. Oppdragsgiver mottar den endelige påminnelsen 1 dag før, hvoretter oppdraget blir kansellert dersom godkjenning ikke blir mottatt av Share Your Business senest 12 timer før avtalt tid for utførelse av oppdraget.
 
Etter at fullførte oppdrag er merket som fullført i appen for oppdragsgiver og oppdragstaker, frigjøres det reserverte beløpet til oppdragstakers konto i henhold til bankinformasjonen spesifisert ved registrering. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i at Share Your Business vil belaste et gebyr for hver formidlet tjeneste. I skrivende stund belaster Share Your Business et meklingsgebyr på 20% for hver fullførte oppgave. Dette gebyret blir trukket fra det totale avtalte beløpet for kompensasjon for arbeidet, og det resterende beløpet blir betalt til oppdragstaker 5-10 arbeidsdager etter fullført oppdrag.
 


7. DEL DIN FORRETNINGSANSVAR


Tjenesten leveres som den er og er vanligvis tilgjengelig døgnet rundt. Share Your Business kan ikke garanteres at tjenestens tilgjengelighet vil være feilfri og / eller uavbrutt, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for tap som et resultat. Mer informasjon om tilgjengeligheten i avsnitt 2.3.
Share Your Business er bare et verktøy for formidling av husholdningstjenester, og følgelig ikke en part i avtalene som er inngått av Oppdragsgiver og Entreprenør når han godtar anbud. Vilkårene som er avtalt for utførelsen av tjenesten er bindende for begge parter. Entreprenøren forplikter seg til å utføre Tjenesten på den måten som er avtalt, og Kunden forplikter seg til fysisk å vises på avtalt sted og tidspunkt for utførelsen av Tjenesten. Ved å godta betingelsene, samtykker du i at vi ikke forplikter oss til å utføre formidlet tjeneste.


Share Your Business er således ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader og / eller tap forårsaket i forbindelse med bruken av tjenesten og / eller utførelsen av den inngåtte tjenesten. Share Your Business forplikter seg ikke til å løse tvister eller saker angående skade og / eller tap, og kunden blir dermed bedt om å kontakte kunden direkte.


 
8. KAMPANJER OG RABATTER


Share Your Business tilbyr av og til rabatter på tjenestene som tilbys i tjenesten, samt andre tilbud i samarbeid med våre partnere. For å dra nytte av disse rabattene krever at brukeren selv oppfyller de spesifikke vilkårene i tilbudet og disse generelle vilkårene. I tilfelle av tilbud i samarbeid med partnere, kan brukere være forpliktet til å oppfylle ytterligere vilkår fra våre partnere. Share Your Business forbeholder seg retten til når som helst, uten varsel, å endre og / eller avslutte kampanjer og rabatter og vilkårene.
 


9. ENDRINGER


9.1 Endringer i tjenesten
Del din virksomhet forbeholder seg retten til når som helst, uten varsel, å fjerne, endre eller på annen måte justere noen funksjoner i tjenesten. Del din virksomhet er ikke ansvarlig for informasjon og / eller erstatning som går tapt som følge av endringene, og kan derfor ikke kreves erstatning for et slikt tap.

 

9.2 Endringer i vilkårene
Share Your Business forbeholder seg retten til å endre innholdet i disse vilkårene fra tid til annen. Vi vil informere brukere av tjenesten om endringene, så vel som når dette skjer, via e-post eller ved å publisere den på nettstedet og / eller i appen. Endringer i Vilkårene trer i kraft for nye brukere fra datoen de offentliggjøres, og for eksisterende brukere 30 dager etter at de ble informert i samsvar med den nevnte måten.
 


10. KONTAKTINFORMASJON
 
Share Your Business Norway AS 
Adresse: Tordenskiolds Gate 3, 0160 Oslo
Organisasjonsnr.: 920 769 837 
info@shareyourbusiness.com 
Gjeldende lov og tvisteløsning. 
For disse generelle vilkårene gjelder norsk lov, og tvister må løses ved norsk domstol.

 
© Share Your Business AS

bottom of page